Nazwa firmy

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

„Współpraca z Studio Projektowe Anna Młyńska ul. Kilińskiego 2, 41 – 800 Zabrze w przedmiotowym zakresie przebiegła terminowo i wykonywana była należycie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie”

Nazwa firmy

SZPITAL W KNUROWIE

„Współpraca ta pozwala mi zarekomendować Studio Projektowe ,,EFIMED” jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.”

Nazwa firmy

SZPITAL KLINICZNY NR.1 W ZABRZU

„Po prezentacji oddziałom wyżej wymienionej odzieży, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród personelu medycznego naszego szpitala. Pediatra oraz jeden oddział dla dorosłych skorzystał z możliwości zakupu odzieży medycznej Pani Anny Młyńskiej. Po kilkumiesięcznym użytkowaniu personel zaznaczył, iż u dzieci zmniejszają się obawy przed badaniami oraz pobytem w szpitalu. Równocześnie użytkownicy podkreślili iż odzież cechuję się wysoką jakością estetyczną jak i spełnia normy wymagane z zakresu odzieży stosowanej w medycynie.”

Nazwa firmy

SZPITAL KLINICZNY NR.1 W ZABRZU

„W ostatnim czasie nasz szpital współpracował z pracownią projektowania oraz zakładem szwalniczym Pani mgr. Anny Młyńskiej. Współpraca nasza opiewała na dużą ilość kompletów szpitalnych, w których istotna była kolorystyka, materiały oraz dokładność odszycia. Zamówienia nie pozostawiały żadnych zastrzeżeń.”