DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

“Dostawy zostały wykonane terminowo i zgodnie z zapisami umowy”

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU

“Umowa jest realizowana terminowo z zachowaniem należytej staranności.”

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

“Współpraca z Studio Projektowe Anna Młyńska ul. Kilińskiego 2, 41 – 800 Zabrze w przedmiotowym zakresie przebiegła terminowo i wykonywana była należycie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie”

SZPITAL W KNUROWIE

“Współpraca ta pozwala mi zarekomendować Studio Projektowe ,,EFIMED” jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.”

SZPITAL KLINICZNY NR.1 W ZABRZU

“Po prezentacji oddziałom wyżej wymienionej odzieży, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród personelu medycznego naszego szpitala. Pediatra oraz jeden oddział dla dorosłych skorzystał z możliwości zakupu odzieży medycznej Pani Anny Młyńskiej. Po kilkumiesięcznym użytkowaniu personel zaznaczył, iż u dzieci zmniejszają się obawy przed badaniami oraz pobytem w szpitalu. Równocześnie użytkownicy podkreślili, iż odzież cechuję się wysoką jakością estetyczną, jak i spełnia normy wymagane z zakresu odzieży stosowanej w medycynie.”

SZPITAL KLINICZNY NR.1 W ZABRZU

“W ostatnim czasie nasz szpital współpracował z pracownią projektowania oraz zakładem szwalniczym Pani mgr. Anny Młyńskiej. Współpraca nasza opiewała na dużą ilość kompletów szpitalnych, w których istotna była kolorystyka, materiały oraz dokładność odszycia. Zamówienia nie pozostawiały żadnych zastrzeżeń.”